سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلام امینه جان

دلم پر بود

پر از گریه

پر از فراق پر از درد

می خواستم عقده هایم را وا کنم

وقتی می گویند قسمت این است

دلم بیشتر می شکند

نمی دانم قسمت چیست

سرنوشت چه کسی رقم می زند جز خدا

اما ذکرت را فراموش نکن

همان لاحول ولا قوه الا بالله العلی عظیم

می خواهم تصمیمت خدایی باشد

نه از روی وسوسه نه از روی هوای نفست مه از روی خواسته شیطانی

امینه عزیز اگر امروز

دیدی امدم ودل پری داشتم و باز جلو عمو زن عمو و عمه و مادر بزرگ گریه کردم

چون صادقانه دوستت دارم

عمو میگه خودتتت رو اذیت نکن اما نمیدونه این گریه ها قسمتی ناچیز از خود خوری این روزهای منه

خیلی از حرف های دیروز مادرت ناراحت شدم

او بهم گفت امینه بخاطر این کار تو که انگشتر و... برداشتی ناراحته و غذا نمیخوره

اون بلند نمیشه راه بره

فقط خوابیده

وگفت تو به خاله ات گفتی مهدی خیلی دست دارم میخواستم چند هفته اذیتش کنم اما انگشتر که برداشت تو چشام سیاه تر شد

امینه دوست دارم بهانه های بهتر پیدا کنی

دوست ندارم مسیرت را کج ببینم

 فقط حق یک انتخاب را داشتم ان هم تو بودی امیدوارم تو که میگویی من انتخابت نکردم 

این روزها نه بعدها برای خودت انتخاب بتهری داشته باشی

سلام امینه جان

دلم پر بود

پر از گریه

پر از فراق پر از درد

می خواستم عقده هایم را وا کنم

وقتی می گویند قسمت این است

دلم بیشتر می شکند

نمی دانم قسمت چیست

سرنوشت چه کسی رقم می زند جز خدا

اما ذکرت را فراموش نکن

همان لاحول ولا قوه الا بالله العلی عظیم

می خواهم تصمیمت خدایی باشد

نه از روی وسوسه نه از روی هوای نفست مه از روی خواسته شیطانی

امینه عزیز اگر امروز

دیدی امدم ودل پری داشتم و باز جلو عمو زن عمو و عمه و مادر بزرگ گریه کردم

چون صادقانه دوستت دارم

عمو میگه خودتتت رو اذیت نکن اما نمیدونه این گریه ها قسمتی ناچیز از خود خوری این روزهای منه

خیلی از حرف های دیروز مادرت ناراحت شدم

او بهم گفت امینه بخاطر این کار تو که انگشتر و... برداشتی ناراحته و غذا نمیخوره

اون بلند نمیشه راه بره

فقط خوابیده

وگفت تو به خاله ات گفتی مهدی خیلی دست دارم میخواستم چند هفته اذیتش کنم اما انگشتر که برداشت تو چشام سیاه تر شد

امینه دوست دارم بهانه های بهتر پیدا کنی

دوست ندارم مسیرت را کج ببینم

 فقط حق یک انتخاب را داشتم ان هم تو بودی امیدوارم تو که میگویی من انتخابت نکردم 

این روزها نه بعدها برای خودت انتخاب بتهری داشته باشی


   مدیر وبلاگ
کمی متفاوت
کلبه مهربونی ما همیشه جا برای شما داره فقط مهربون بشنیم جامون بشه اینجا ساحل کویر جنگل کوه همه را داره
نویسندگان وبلاگ -گروهی
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :25
بازدید دیروز :13
کل بازدید : 415306
کل یاداشته ها : 432


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ