كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) بيكار خسته دل (مهدي)

بيكار خسته دل (مهدي)
[ شناسنامه ]
حبس نيستم اما تنهايي امانم را بريده ...... سه شنبه 90/7/5
كمي با خدا درد و دل كنيم ...... دوشنبه 90/7/4
اي خلوتگاه تنهايي من ...... دوشنبه 90/7/4
من به دنياي دگر دل بستمتو به دنياي خودت ............ ...... دوشنبه 90/7/4
هر چي غم تو دنياست سهم ماست ...... دوشنبه 90/7/4
مختار زمان كجاست ...... دوشنبه 90/7/4
خدايا عاشقان را غم مده ...... دوشنبه 90/7/4
يا امام هشتم ...... دوشنبه 90/7/4
بازم روز هاي اول مهر ...... دوشنبه 90/7/4
چرا تو يک جمع قرار بگيري خوش مي گذره ...... دوشنبه 90/7/4
وقتي التماس كردن بي فايده ميشه ...... سه شنبه 90/6/29
تفاوت را ببين ...... دوشنبه 90/6/7
چه دنيايي داريم خدا ...... پنج شنبه 90/6/3
نامه اي به هيچ كس ...... پنج شنبه 90/6/3
هميشه احساسم به دنيا خوب بودنش بود اما...... ...... يكشنبه 90/5/30
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها