شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ حضرت رسول مي فرمايد لعن دشمنان اجري بالا تر از صلوات دارد
منبع ؟؟
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top