شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ حضرت رسول مي فرمايد لعن دشمنان اجري بالا تر از صلوات دارد
منبع ؟؟
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top