كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) بيكار خسته دل (مهدي)

بيكار خسته دل (مهدي)
[ شناسنامه ]
تجارت با كومونيست ها را در اين برهه به نفع دين ...... چهارشنبه 90/7/6
اردوغان چند چهره دارد ...... چهارشنبه 90/7/6
دفتر سياه ...... چهارشنبه 90/7/6
اشك سحر ...... چهارشنبه 90/7/6
ايستاده خواهم مرد ...... سه شنبه 90/7/5
اگر مي دانستم ...... سه شنبه 90/7/5
انشاء :شما در اينده مي خواهيد چه شغلي داشته باشيد ...... سه شنبه 90/7/5
نيمروز ...... سه شنبه 90/7/5
كمي با دوست ...... سه شنبه 90/7/5
كاش شهيد مي شديم ...... سه شنبه 90/7/5
تلخ تر از همه تلخي ها ...... سه شنبه 90/7/5
مادر من هم به جريان انحرافي موجود لعنت فرستاد ...... سه شنبه 90/7/5
هيچ وقت تا مطمئن نشد كاري انجام نده ...... سه شنبه 90/7/5
فقط نذارين بچه ها بي كار بشن ( جالبه بخونيد) ...... سه شنبه 90/7/5
انصاف داشته باشيم بد نيست ...... سه شنبه 90/7/5
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها